Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

PUBLICRANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje voucher na zakup specjalistycznej usługi doradczej pn. ,,Doradztwo w zakresie badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem na etapie wdrożenia zaprojektowanych działań eksportowych” Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” […]