Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

PUBLICRANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje voucher na zakup specjalistycznej usługi doradczej pn.

,,Doradztwo w zakresie badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem na etapie wdrożenia zaprojektowanych działań eksportowych

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020

Okres realizacji: od 01.04.2023 do 30.09.2023 r.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację:

Doradztwa w zakresie badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem na etapie wdrożenia zaprojektowanych działań eksportowych.

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w  ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

PUBLICRANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dzielna 10/6
25 – 213 Kielce

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w:  REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe

Oferty należy składać w terminie do 20.12.2022  na załączonym  formularzu ofertowym:

Formularz ofertowy