7Link — Wdrożenie technologii PublicRange

Wdrożenie technologii PublicRange

 
PublicRange Sp. z o.o. realizuje umowę nr POPW.01.01.02-26-0010/21-00 o dofinansowanie projektu: „Wdrożenie technologii PublicRange” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 poddziałania 1.1.2: Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.
 
Celem projektu zbudowanie inteligentnej webaplikacji do zakupu artykułów reklamowych. Platforma pośredniczyć będzie między wydawcą a reklamodawcą chcącym kupić artykuły. Linki z takich artykułów umożliwiają osiągnięcie wysokich pozycji w wyszukiwarce google.

Wartość projektu: 1 282 834,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 999 051,75 PLN